Andrei Gheorghiu

Program de dezvoltare pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea

Ce va face administrația locală sub mandatul Alianței USR-PLUS?

Municipiul Râmnicu Vâlcea, sub conducerea unei primar USR-PLUS, va fi un model de bună guvernare, cu o administrație performantă, transparentă, în care cetățeanul va fi partenerul administrației și nu un supus al primăriei, simplu platitor de taxe și impozite. 

Echipa Alianței USR-PLUS Vâlcea consideră că este nevoie urgentă de o viziune coerentă, realizată prin discuții și colaborări cu diferiți actori ai comunității, din toate domeniile de interes pentru oraș,care să aibă în vedere problemele reale ale comunității locale și să vizeze construirea unei identități atractive, dezvoltatea municipiului pe termen mediu și lung, care să crească nivelul de trai al cetățenilor săi și calitatea vieții.

Viziunea Alianței USR-PLUS pune în centru priorităților cetățeanul și dezvoltarea locală, adică crearea unui viziuni pentru viitorului dezirabil al Municipiului Râmnicului, viitorul la care aspirăm, al unui orașul dezvoltat economic și cultural, cu o calitate ridicată a vieții, un pol metropolitan vibrant, un magnet pentru investiții și oameni care își doresc o viata sigură și linistita pentru familiile lor.

Planul Alianței USR-PLUS se va axat pe modul în care administrația locală, autoritățile statului, comunitatea se raportează la proprii cetățeni și ce le oferă  acestora, vom pune accentul pe eficientizarea aparatului administrativ, astfel încât primăria să fie un motor al dezvoltării orașului.

Primăria va fi o instituție publică deschisă, nu o administrație a cărei activitate să nu fie cunoscută de către cetățenii municipiului, este nevoie de transparență, profesionalism și o activiate centrată pe interesul râmniceanului. Un primar corect și cinstit nu poate să aibă decât o atitudine deschisă către cetățenii care l-au votat și responsabilă față de banii publici pe care îi gestionează în interesul comunității. 

Eu voi fi un primar corect și cinstit! Angajații Primăriei, ai companiilor și instituțiilor din subordine vor fi un exemplu pentru întreaga comunitate în privința respectului față de lege, în privința atitudinii față de cetățean și față de banul public.

Ce va face administrația locală sub mandatul Alianței USR-PLUS?

 • Va realiza un audit extern pentru a avea o situație reală asupra aparatului administrativ și asupra situației financiar-contabile. 
 • Va eficientiza aparatul administrativ al primăriei Municipiului pentru a putea răspunde necesităților reale ale instituției.
 • Toate achizițiile primăriei vor fi făcute publice pe site-ul primariei.
 • Introducerea sistemului Bugetului Participativ la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, prin care cetățenii pot trimite propuneri de proiecte pentru dezvoltarea comunității locale și pot decide prin vot care dintre acestea vor fi incluse în bugetul local, pentru a fi implementate.
 • Administrația locală prietenoasă cu cetățeanul care dorește să beneficieze de serviciile administrației fără sa fie obligat să piardă timpul, să stea pe holuri și să fugă după hârtii. Administrația USR-PLUS va avea ca scop refacerea proceselor administrative care sunt  învechite, în procese electronice, virtuale de interacțiune între administrație și cetățean, cu intenția de rezolvare a problemelor ramnicenilor și a firmelor în cel mai scurt timp.
 • Va consulta opinia societății civile și a cetățenilor în problemele strategice ale municipalității. Vor fi consultați experții în toate domeniile de activitate ale municipalității. 
 • În fiecare lună va desfășura ședințe/întâlniri cu cetățenii în oraș, în cartierele Municipiului. Ne vom ocupa de soluționarea fiecărei probleme semnalate de către cetățeni.
 • Creșterea transparenței instituției publice de la nivel local. Proiect care propune crearea pe pagina de internet a instituției publice a unei secțiuni speciale, intitulate „Transparență instituțională”, unde să fie publicate o serie de documente de interes public și foarte relevante pentru activitatea instituției și eficiența ei în cheltuirea banilor publici.
 • Va promova un sistemul electronic care va funcționa în baza principiului ”Ghișeul unic”, astfel încât locuitorii și agenții economici nu vor mai sta la coadă și să poată monitoriza în timp real etapele de soluționare a cererilor depuse
 • Nu ne dorim să avem penali în funcții publice. Voi combatute orice posibilă corupție din cadrul administrației primăriei. Nu va tolera abatere de la lege, exigența va fi maximă cu orice tentativă de fraudă și cu orice abatere de la criteriile de integritate ale funcției publice. 
 • Pentru fiecare poziție managerială vor fi elaborați indicatori de performanță, iar  evaluarea managerilor va fi realizată trimestrial, urmând ca rapoartele să fi făcute publice pe site-ul primăriei.
 • Va organiza concursuri reale pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul primăriei, vom realiza acest lucru prin anunțuri în spațiul public, comisii imparțiale, prin subiecte elaborate obiectiv și lucrări corectate cinstit. Ne dorim să aducem în administrație cât mai mulți oameni competenți și cinstiți, și să eliberăm instituțiile de pile.
 • Vom dezvolta strategii coerente în zona de e-guvernare pentru a crește astfel calitatea actului de guvernare locală și calitatea serviciilor oferite de administatia publica. 
 • Vom pune accentul pe creșterea capacității administrative, prin îmbunătățirea eficienței, a gestionării resurselor umane, a instrumentelor decizionale și a coordonării în cadrul și între diferitele niveluri administrative, precum și prin îmbunătățirea transparenței, a integrității și a răspunderii.
 • Ne dorim accelerarea absorbției fondurilor Europene, consolidarea sistemelor de gestiune și de control, creșterea capacității de planificare strategică.

Administrația Municipiului Râmnicu Vâlcea trebuie să își stabilească prioritățile și dezvoltarea pe termen lung gândindu-se la calității vieții locuitorilor săi. Râmnicu Vâlcea trebuie să fie un spațiu atractiv pentru cetățeni, un magnet care să atragă locuitori și vizitatori,un oraș modern al realizărilor individuale și colective, cu cetățeni activi, cu un mediu economic creativ, complex, dinamic și competitiv.

 • Toate parcurile, scuarurile și zonele verzi vor fi amenajate și recondiționate
 • Vom accelera procesul de reparare capitală și termoizolare a blocurile din municipiu
 • Vor fi create noi terenuri de joacă pentru copii, iar terenurile vechi vor fi reparate și reamenajate. Va fi creat un orășel pentru copii în municipiu.
 • Vor fi instalate de terenuri de fitness și sport în zona cartierelor. 
 • Va fi curățată și amenajată albia râului Olănești, pentru crearea unei zone de promenada. 
 • Amenajarea Dealului Capela ca spațiu de promenadă, activități recreative legate de natură
 • Vor fi amenajate aleile pietonale, va fi instituit control strict asupra curățeniei în oraș. 
 • Vor fi aplicate amenzi entităților și persoanelor fizice care nu respectă regulile de salubrizare.
 • Va fi creată o rețeaua de centre și servicii sociale pentru categoriile cele mai vulnerabile ale populației, prioritar pentru pensionari și persoane cu nevoi speciale.
 • Va fi elaborat un program de incluziune a persoanelor cu necesități speciale.
 • Vom pune accentul pe întărirea/consolidarea capitalului uman local prin creșterea calității vieții  
 • Va fi implementat programul „Cantina Socială”. Un program social în parteneriat cu agenții economici, care va fi dedicat persoanelor aflate în dificultate și vor beneficia de reduceri la produse de baza, farmaceutice și alimentare.
 • Vom promova ideea un centru de voluntariat public.
 • Vom creea un Centru public de donații –  Charity shop –  Magazin Social, în colaborare cu ONG-uri locale, donatori și agenți economici.  Magazinul social, va fi o inițiativă cu  scopul colectării de fonduri pentru diverse cauze, precum ajutorarea copiilor institutionalizati, a oamenilor fără adăpost, a victimelor violenței, etc.

Administrația USR-PLUS Vâlcea va investi în educație, în special  în școli și grădinițe, astfel încât copiii să aibă parte de facilități de nivel european. Un oraș care investește în educație cu siguranță este un oraș care va câștiga pe toate planurile în viitor. Primăriile, deși au responsabilități restrânse în domeniul învățământului, au în atribuție gestionarea infrastructurii școlare, iar  investițiile sunt extrem de importante pentru viitorul întregii comunități locale și al dezvoltării Municipiului în ansamblu. 

 • Vom construi grădinițe noi, mai ales în zonele nou construite ale orașului, dar și în cartierele limitrofe, vor fi deschise grupe noi în instituțiile preșcolare existente, vor fi create grupe de creșă, vor fi deschise grupe cu program prelungit, în special în zonele în dezvoltare ale orașului.
 • Vom asigura școlilor rețele de calculatoare, cu dotări de ultimă generație, cu wi-fi, cu internet de mare viteză, cu table inteligente, vom pune la dispoziția școlilor tot ce înseamnă sisteme moderne de predare și învățare. 
 • Vor fi asigurate burse școlare de merit pentru toți elevii care au media generală de peste 8,50.
 • Investim în modernizarea școlilor și a grădinițelor existente. Vom investi de asemenea în școlile generale din cartiere, unde sunt necesare laboratoare IT, de fizică și chimie, în grădinițe și în general în facilitățile necesare unei educații moderne. 
 • Ramnicu Valcea trebuie să fie prietenos cu toți locuitorii săi, inclusiv cu viitorii cetățeni ai orasului, cu școlarii și preșcolarii care își petrec mare parte din zi  moderne, în școlile și grădinițele din oraș.
 • Râmnicu Vâlcea nu are deocamdată o universitate de stat, însă noi ne dorim să investim în crearea unui centru universitar puternic. Ne vom asuma crearea unui parteneriat strategic între comunitate și universități naționale, pentru dezvoltarea unui centru universitar în Râmnicu Vâlcea. De asemenea vom avea investiții susținute ale comunității în educația preuniversitară. Ramnicu Valcea va trebui sa fie un pol academic, unde mediul universitar angajat în viața comunității să fi sursă a creativității, inovației și cercetării.

Ne dorim crearea unui echilibru bugetar sustenabil în privința raportului dintre cheltuieli de funcționare și dezvoltare. Vom gândi alocarea resurselor bugetare cu o abordare coerentă și relațională asupra comunității,care să permită identificarea zonelor prioritare în privința cheltuirii banului public.

 • Inventarierea locurilor de parcare și crearea de noi locuri de parcare în cartierele orașului
 • Vom amenaja locuri suficiente de parcare, prin utilizarea eficienta a spatiului, prin delimitari clare ale locurilor de parcare, vom crea noi locuri de parcare utilizând inclusiv tehnologii moderne (tip smart parking ).De asemenea, pentru noile dezvoltări rezidențiale vom impunem obligațiaasigurării unui număr suficient de locuri de parcare.
 • Investiții în parcări supraetajate sau smart parking – Parteneriat Public Privat – primăria va acorda eventual utilitatile publice și după caz, terenul în cazul concesiunilor sau Parteneriat Public Privat
 • Infrumusetarea zonelor de locuite,blocuri, in colaborare cu asociațiile de proprietari pentru a creea un aspect plăcut cartierelor.
 • Anveloparea blocurilor din Municipiu cu fonduri de la Uniunea Europeană
 • Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat în tot Municipiul.
 • Construirea de locuințe sociale pentru tineri și familiile cu probleme sociale.
 • Realizarea unei faleze de promenada și pista de biciclete pe malul Oltului.
 • Crearea unui departament în cadrul administrației dedicat mediului business, pentru a atrage și reține investitori, precum și de a sprijini antreprenoriatul local.
 • Încurajarea culturii antreprenoriale, prin dezvoltarea unei infrastructuri pentru afaceri și susținerea industriilor creative
 • Vom promova orașul ca destinație pentru investitori. Primăria va iniția discuții cu diverse companii pentru a atrage investiții în zonă.
 • Introducerea rețelelor de canalizare și apă pe toate străzile Municipiului și asfaltarea tuturor străzilor din cartierele limitrofe.
 • Sustinerea sportului și a sportivilor, susținerea tuturor disciplinelor sportive. În mod special vom susține echipa de handbal a Municipiului Ramnicu Valcea.
 • Construirea unui Centru Municipal de Sport și Recreere. Prin accesare fondurilor europene vom dori sa construi o clădire polivalentă care să includă săli pentru diferite sporturi(handbal,badminton,tenis de masa, fotbal,volei,etc.) sală de sport, sauna, bazin de înot.
 • Investiții în centre sportive pentru juniori.
 • Achiziționarea de biciclete și crearea unui sistem public gratuit pentru ramniceni, cu stații în tot orașul.
 • Plantarea de arbori și crearea de spații verzi în toate cartierele orașului.
 • Construirea unui stadion de fotbal la standarde moderne.
 • Reabilitarea monumentului istoric “Casa Olanescu”
 • Creare unui nou cimitir in Municipiul Ramnicu Valcea
 • Construirea unui heliport în zona metropolitana a Ramnicului.

Susține-mă

Implică-te în USR. Hai să schimbăm împreună politica din România. Înscrie-te ca membru sau simpatizant.

Implică-te

Vreau să fiu voluntar!

Completează-ți datele din formularul alăturat și te vom contacta în cel mai scurt timp