Andrei Gheorghiu

MEDIU – Spații Verzi

Ce va face administrația locală sub mandatul Alianței USR-PLUS?

Cetățenii Municipiului Râmnicu Vâlcea au dreptul la un mediu sănătos. Resursele naturale și mediul înconjurător nu sunt numai un bun comun, ci și locul în care trăiesc și se dezvoltă comunitățile noastre.

Aspectele privitoare la asigurarea protecției mediului constituie premisele, iar nu problemele dezvoltării durabile. Este nevoie de dezvoltarea unor politici coerente de mediu, tratarea problemelor locale de mediu (insuficiența spațiilor verzi, poluare, gestionarea deșeurilor)

Mediul natural reprezintă atât casa în care locuim, cât și sursa resurselor de care avem nevoie pentru supraviețuire și dezvoltare. Credem într-o societate care se dezvoltă economic și social în sinergie cu mediul natural.

O astfel de dezvoltare presupune, pe de o parte, profesionalism și tehnologie de înalt nivel și, pe de altă parte, o educație responsabilă și bine întemeiată pe valori comune.

Într-o lume marcată de provocări în privința echilibrului ecologic al planetei, singura opțiune disponibilă și unica noastră șansă rămâne un sistem legislativ riguros și coerent și o schimbare de atitudine cu privire la mediul înconjurător, în sensul responsabilizării privind exploatarea durabilă a resurselor naturale, în concordanță cu normele internaționale la care România este parte.

 • Monitorizarea calității aerului prin instalarea de stații de monitorizare a calității aerului.
 • Monitorizarea calității apei din râurile si pârâurile locale
 • Refacerea vegetației forestiere acolo unde se impune acest lucru.
 • Plantarea de copaci în cartierele orașului, transformarea zonelor betonate inutile în zone verzi urbane, crearea de fatade si pereti verzi.
 • Includerea în noul PUG a spațiilor verzi oriunde acest lucru este posibil. Interzicerea,blocarea construcțiilor pe spațiul verde. obligarea noilor cartiere rezidențiale să aibă spații verzi mult mai generoase,plantate cu arbori.
 • Reciclare în școli, însoțită de educație ecologică, în spiritul celor 3 R – reciclare, reutilizare, reducere
 • Înființarea unui centru de colectare de deșeuri de diverse tipuri pentru persoane fizice
 • Sprijin pentru îmbunătățirea colectării selective în rândul cetățenilor, cu precădere al celor care locuiesc în mari cartiere rezidențiale
 • Eliberarea spațiile verzi de construcții improvizate sau de mașini și redarea lor comunității
 • Responsabilizarea autorităților locale în direcția implementării cu rigurozitate a sistemelor de colectare selectivă, ca prim pas esențial în direcția atingerii țintelor de reciclare
 • Promovarea mijloacelor de transport alternative și crearea de posibilități pentru a fi eficiente
 • Încurajarea participării publicului în procesul de dezbatere publică pentru pregătirea diferitelor planuri, programe, propuneri, activități, etc. legate de protecția mediului la nivel local și județean

Susține-mă

Implică-te în USR. Hai să schimbăm împreună politica din România. Înscrie-te ca membru sau simpatizant.

Implică-te

Vreau să fiu voluntar!

Completează-ți datele din formularul alăturat și te vom contacta în cel mai scurt timp